Styrereferater

Styremøte 28/1-2018

Til stede: Rolf Børge Rettedal, Eivind Mikkelsen, Inger Olene Rettedal og Wenche Mikkelsen.

Sak 1.  Gjennomgang av årsmelding og regnskap.

Sak 2. Planlegging av årsmøtet og gjennomgang av saksliste.

Sak 3.  Finne forslag til aktuelle datoer for minimesse på Nærbø. Norsk whiskyforbund har bedt JKW om å bidra til å arrangere denne. Forslag til datoer: 6/4, 13/4 og eventuelt 24/4 – 2018

Sak 4. Forslag til årsmøte:
Styret fortsetter som før, med unntak av at Eivind Mikkelsen overtar som nestleder.

Sak 5. Styret fortsetter å jobbe med planlegging av tur til Islay i mai 2019.

Referent
Wenche Mikkelsen

Styremøte 15/1-2017

Til stede: Rolf Børge Rettedal, Inger Olene Rettedal, Eivind Mikkelsen og Wenche Mikkelsen.

Sak 1: Det blir whiskykveld på Bokken pub, Ålgård hotell (hos Rune og Kristin), 31/3- 2017. Rolf Børge sender ut informasjon om dette til medlemmene.

Sak 2: Årsmøte 4/2- 2017. Informasjon er sendt ut. Det er til nå påmeldt 12 medlemmer til årsmøte. Whisky for kvelden er valgt og bestilt.

Sak 3: Styret fortsetter å innhente informasjon om mulig whiskytur til Skottland i høst. Ressurspersoner er satt på saken.

Referent: Wenche Mikkelsen

Styremøte 6/10-2016

Til stede: Rolf Børge Rettedal, Inger Olene Rettedal, Eivind Mikkelsen og Wenche Mikkelsen.
Sak 1: Det blir julemøte, 19 november klokka 19.30, hos Bjørn Bekkeheien på Lye. Det blir servert reinsdyrkjøtt til middag og vi får smake fire forskjellige whiskyer. 300 kroner pr medlem.
Sak 2: Årsmøte blir avholdt lørdag 4 februar 2017, klokka 19.30. Møtet blir hos Eivind og Wenche Mikkelsen på Lye.
Sak 3: Klubbwhisky. Rolf Børge sender SMS til alle medlemmer om informasjon om vår alle første klubbwhisky.  De som har bestilt og betalt, får denne utlevert på julemøtet 19 november.
Sak 4: Rolf Børge sjekker med Rune og Kristin om eventuelt medlemsmøte på Ålgård hotell til våren.
Sak 5: Styret informerer medlemmene om medlemsmøte og Spiritusfestival/messe hos Risgaard vinhandel i Hjørring, 1 og 2 september 2017. Fredag 1 september holder Stig Risgaard en egen whiskysmaking for Jæren kommunale whiskyklubb.
Sak 6: Styret sjekker opp om medlemmene er interessert i whiskytur til Skottland, høsten 2017. (For eksempel 14- 17 september).
Sak 7: Forslag til vedtekter
– Styret konstituerer seg selv
– Opprinnelige medlemmer er forespurt blant kjente
– Nye medlemmer må anbefales av klubbens medlemmer.
– Styret setter begrensninger i forhold til kapasitet.
– Styret godkjenner nye medlemmer.
– Klubbens regnskap legges fram som sak på årsmøtet.
Referent: Wenche Mikkelsen

Styremøte 4/6-2016

Referat fra styremøte 5. juni 2016
Tilstede: Rolf Børge Rettedal, Inger Olene Rettedal, Eivind Mikkelsen og Wenche Mikkelsen
Sak 1: Konstituering av styre
Styreleder: Rolf Børge Rettedal (Kasserer og webansvarlig)
Nestleder: Wenche Mikkelsen (referent)
Styremedlem: Eivind Mikkelsen (Materialforvalter)
Styremedlem: Inger Olene Rettedal
Sak 2: Medlemskontingent
Medlemskontingent på kr. 350,- blir snart sendt ut. Jæren kommunale whiskyklubb har nå 18 medlemmer.
Sak 3: Medlemsmøte
Det første medlemsmøte i Jæren kommunale whiskyklubb blir avholdt den 19. august hos Rolf Børge og Inger Olene Rettedal. Holmebakken 10 på Kvernaland.
Sak 4: Whiskymesse i Hjørring
Det blir sendt ut mail til alle medlemmer om whiskymessa i Hjørring, som blir avholdt den 17. september 2016
Referent: Wenche Mikkelsen

Generalforsaling 1/5-2016

Tilstede:

Inger Olene Rettedal, Wenche Mikkelsen, Eivind Mikkelsen og Rolf Børge Rettedal

Saker:

Det ble diskutert hvordan vi vil ha klubben fremover med tanke på nye medlemmer. Vi kom frem til at vi setter et tak på ca. 20 stk., dette for å holde et intimt miljø og ikke minst at det skal være mulig å holde samlingene hjemme hos medlemmene uten å måtte leie lokaler.

Videre satte vi opp et forslag til medlemmer som vi forespør, det er følgende:

Ingrid og Jarl, Bjørn, Kari og Gunnar, Trine, Line og Ståle, Trond Sverre, Sigrunn og Tore, Anneth

Kontingent:

Ble satt til 350,- for første år, så ser vi det an.

Aktivitetsplan:

– Smaking 2 ganger i året, en vår og en høst.
– Tur, annet hvert år (maks).
– Lokaler, foreløpig uaktuelt har det hjemme hos hver enkelt.
– Sponsorer…hvis vi finner noen aktuelle.

Web:

Rolf har laget hjemmeside og prøver å holde den oppdatert etter beste evne.
Holder bilder og navn såpass anonyme som mulig.