Formål

Jærens kommunale whiskyklubb.
Formål:
– Fremme god Scotsk single malt whisky blott til nydelse (selvfølgelig uten tilsetning av ekstra vann).
– Nyde en god whisky i godt selskap, gjerne med god mat til.
– Arrangere turer for å opprettholde/øke kunnskap og beholdningen av de edle dråper.
– Arrangere smakinger minst 2 ganger i året (en vår og en høst).
– Årskontingenten er satt til 350,- pr. år. og skal i all hovedsak går tilbake til medlemmene i form av whisky på smakingene.
– Fremme et godt whiskymiljø og forsvarlig drikking.

Stiftelsesdato 24/3-2016 kl.21:11